20. седница Скупштине градске општине Гроцка

0

DNEVNI RED – 20 SEDNICA-20.03-19-converted

На основу члана 80. Пословника Скупштине градске општине Гроцка
(„Службени лист града Београда“, бр.42/08 и 80/14) за СРЕДУ, 20. марта 2019.године са почетком у 10,00 часова, у великој сали Скупштине градске општине Гроцка, сазивам

20. СЕДНИЦУ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
За ову седницу предлажем :
– УСВАЈАЊЕ ЗАПИСНИКА СА 19. СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
и следећи

Д Н Е В Н И  Р Е Д

1. ПРЕДЛОГ ОДЛУКЕ О СПРОВОЂЕЊУ ЈАВНОГ КОНКУРСА ЗА ИМЕНОВАЊЕ ДИРЕКТОРА ЈП „ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“
ГРОЦКА СА ОГЛАСОМ О ЈАВНОМ КОНКУРСУ

2. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГО ГРОЦКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12. 2018. ГОДИНЕ

3. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ВЕЋА ГО ГРОЦКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12. 2018. ГОДИНЕ

4. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ УПРАВЕ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12. 2018.
ГОДИНЕ

5. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ОПШТИНСКОГ ПРАВОБРАНИЛАШТВА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

6. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП“ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА“ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

7. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ГОДИШЊЕГ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЈП ЗА РАЗВОЈ ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА ЗА 2018.ГОДИНУ

8. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О ПОСЛОВАЊУ ЈП „ПИЈАЦЕ И ЗЕЛЕНИЛО ГРОЦКА“ ЗА ПЕРИОД ОД 01.01. ДО 31.12.
2018. ГОДИНЕ

9. ПРЕДЛОГ ЗАКЉУЧКА О УСВАЈАЊУ ИЗВЕШТАЈА О РАДУ ЦЕНТРА ЗА КУЛТУРУ ГРОЦКА ЗА 2018. ГОДИНУ

10. РАЗНО

СКУПШТИНА ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА
Број: 06- 6 од 15. марта 2019. године
ПРЕДСЕДНИК СКУПШТИНЕ
ГРАДСКЕ ОПШТИНЕ ГРОЦКА

Стефан Дилберовић с.р.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Градска општина Гроцка, Булевар Ослобођења 39, 11306 Гроцка