20. sednica Skupštine gradske opštine Grocka

0

DNEVNI RED – 20 SEDNICA-20.03-19-converted

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka
(„Službeni list grada Beograda“, br.42/08 i 80/14) za SREDU, 20. marta 2019.godine sa početkom u 10,00 časova, u velikoj sali Skupštine gradske opštine Grocka, sazivam

20. SEDNICU SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA
Za ovu sednicu predlažem :
– USVAJANjE ZAPISNIKA SA 19. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA
i sledeći

D N E V N I  R E D

1. PREDLOG ODLUKE O SPROVOĐENjU JAVNOG KONKURSA ZA IMENOVANjE DIREKTORA JP „VODOVOD I KANALIZACIJA“
GROCKA SA OGLASOM O JAVNOM KONKURSU

2. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU SKUPŠTINE GO GROCKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12. 2018. GODINE

3. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU VEĆA GO GROCKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12. 2018. GODINE

4. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU UPRAVE GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12. 2018.
GODINE

5. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU OPŠTINSKOG PRAVOBRANILAŠTVA GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018. GODINU

6. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU JP“VODOVOD I KANALIZACIJA“ GROCKA ZA 2018. GODINU

7. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU GODIŠNjEG IZVEŠTAJA O RADU JP ZA RAZVOJ GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZA 2018.GODINU

8. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O POSLOVANjU JP „PIJACE I ZELENILO GROCKA“ ZA PERIOD OD 01.01. DO 31.12.
2018. GODINE

9. PREDLOG ZAKLjUČKA O USVAJANjU IZVEŠTAJA O RADU CENTRA ZA KULTURU GROCKA ZA 2018. GODINU

10. RAZNO

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA
Broj: 06- 6 od 15. marta 2019. godine
PREDSEDNIK SKUPŠTINE
GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Stefan Dilberović s.r.

Share.

Leave A Reply

© 2019 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka