13. SEDNICA SKUPŠTINE GRADSKE OPŠTINE GROCKA

0

Na osnovu člana 80. Poslovnika Skupštine gradske opštine Grocka
(„Službeni list grada Beograda “ br.42/08, 80/14 i 93/19) za UTORAK, 14. jun 2022.
godine sa početkom u 10,00 časova sazivam

 

 

13. SEDNICU SKUPŠTINE
GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Za ovu sednicu predlažem :
– USVAJANjE ZAPISNIKA SA 12. SEDNICE SKUPŠTINE GRADSKE
OPŠTINE GROCKA
i sledeći

D N E V N I R E D

                   1. PREDLOG REŠENjA O RAZREŠENjU SEKRETARA SKUPŠTINE
GRADSKE OPŠTINE GROCKA ZBOG PONETE OSTAVKE
2. PREDLOG REŠENjA O POSTAVLjENjU SEKRETARA SKUPŠTINE
GRADSKE OPŠTINE GROCKA

3. PREDLOG REŠENjA O IZMENI REŠENjA O IMENOVANjU IZBORNE
KOMISIJE GRADSKE OPŠTINE GROCKA U STALNOM SASTAVU

4. RAZNO

SKUPŠTINA GRADSKE OPŠTINE GROCKA

Broj: 06-23 od 13. jun 2022.godine

PREDSEDNICA SKUPŠTINA
GRADSKE OPŠTINE GROCKA
Dušica Memarović s.r.

Share.

Leave A Reply

© 2022 - Gradska opština Grocka, Bulevar Oslobođenja 39, 11306 Grocka